Volpi成立于1959年,起初还是小作坊时专门从事制造椅子和扶手椅就获得成功。随着时间的推移,Volpi逐渐壮大,总部的生产厂房面积目前已扩大到5000多平方米。

Volpi坐落在青山绿水之间的托斯卡纳,意大利品牌Volpi家具公司以其直接和果断,承载着这片土地最显著的艺术性及手工业传统。

Volpi家族最初将对工艺的专注作为追寻的梦想,但品牌今天的成功归功于产品的卓越品质,Volpi使用的都是第一流的材料,如高档的实心木材(如榉木,枫木等),装饰件材料的选择和使用包括,高弹不变形填充物,高硬度钢弹簧,高弹松紧带和加厚平板玻璃。Volpi高品质产品标准是由使用技术先进的机械设备保证,而最后的成品完全由手工制作打磨。这些细节确保每一件产品通过工艺师专业的打造焕发出独特的魅力。

旗下产品

Volpi 儿童房
 • Volpi 儿童房
 • 品牌:Volpi
 • 风格:古典
 • Read more
Volpi 儿童房
 • Volpi 儿童房
 • 品牌:Volpi
 • 风格:古典
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Wallis
 • Wallis
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Romeo
 • Romeo
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Matilde
 • Matilde
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Florentia
 • Florentia
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Capri
 • Capri
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Florentia
 • Florentia
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Adele
 • Adele
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Wallis
 • Wallis
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Vittoria
 • Vittoria
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Teodoro
 • Teodoro
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Sofia
 • Sofia
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Olga
 • Olga
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Norma
 • Norma
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Narciso
 • Narciso
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Minerva
 • Minerva
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Matilde
 • Matilde
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Mafalda
 • Mafalda
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Lucrezia
 • Lucrezia
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Leonardo
 • Leonardo
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Ines
 • Ines
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Gilda
 • Gilda
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Florentia
 • Florentia
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Firenze
 • Firenze
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Doge
 • Doge
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Diletta
 • Diletta
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Capri
 • Capri
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Botero
 • Botero
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Angelica
 • Angelica
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Adele
 • Adele
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Giulietta
 • Giulietta
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Signoria
 • Signoria
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Olga
 • Olga
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Norma
 • Norma
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Mavis
 • Mavis
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Mafalda
 • Mafalda
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Dagmar
 • Dagmar
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Capri
 • Capri
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Bolla
 • Bolla
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Augusta
 • Augusta
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
Angelica
 • Angelica
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
 • volpi
 • 品牌:Volpi
 • 风格:现代
 • Read more
volpi
Volpi 儿童房
 • Volpi 儿童房
 • 品牌:Volpi
 • 风格:古典
 • Read more
Volpi 儿童房
 • Volpi 儿童房
 • 品牌:Volpi
 • 风格:古典
 • Read more
Volpi 男童房
 • Volpi 男童房
 • 品牌:Volpi
 • 风格:古典
 • Read more