POLIFORM,意大利高端家具品牌创立于1942年,是典型的意大利家居企业,也是国际家具行业里的领航者。产品涵盖柜类(衣柜、电视柜、书柜)、沙发座椅类、桌椅类、床类及厨房类。设计风格简约而庄重,前卫且经典,一直保持着对现代风尚生活的敏锐触角。

POLIFORM历来与诸多国际知名的设计师、建筑师合作。在现代意大利家居中,家具已经超出了其单纯的实用性功能。严谨的做工、细节处的精心处理,决定了其优秀的品质,使用几十年都能完好无损。

旗下产品

HOME HOTEL
 • HOME HOTEL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
CONCORDE
 • CONCORDE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
Poliform
 • Poliform
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
Poliform
 • Poliform
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
Poliform
 • Poliform
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
Poliform
 • Poliform
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
THECA
 • THECA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
PANDORA
 • PANDORA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
HOME HOTEL
 • HOME HOTEL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
GIO
 • GIO
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
FREE
 • FREE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
FEBE
 • FEBE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BRISTOL
 • BRISTOL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
WALLACE
 • WALLACE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
VENTURA LOUNGE
 • VENTURA LOUNGE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
ventura
 • ventura
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
VELVET
 • VELVET
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
STANTA MONICA
 • STANTA MONICA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
stanford bridge
 • stanford bridge
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
sophie
 • sophie
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
SOORI HIGHLINE
 • SOORI HIGHLINE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
SEATTLE
 • SEATTLE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
MARLON
 • MARLON
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
MANTA
 • MANTA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
MAD
 • MAD
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
KENSINGTON
 • KENSINGTON
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
JANE COLLECTION
 • JANE COLLECTION
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
IPANEMA
 • IPANEMA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
INPANEMA
 • INPANEMA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
ICS IPSILON
 • ICS IPSILON
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
HOME HOTEL
 • HOME HOTEL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
harmony
 • harmony
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
GUEST
 • GUEST
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
grece
 • grece
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
GASTON
 • GASTON
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
CAMILLA
 • CAMILLA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BIG BUG
 • BIG BUG
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BELLPORT
 • BELLPORT
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BB
 • BB
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
TRIBECA
 • TRIBECA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
SYDNEY
 • SYDNEY
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
shangai
 • shangai
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
PARIS SEOUL
 • PARIS SEOUL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
MONDRIAN
 • MONDRIAN
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
DUNE
 • DUNE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BRISTOL
 • BRISTOL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BELLPORT
 • BELLPORT
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
AIRPORT
 • AIRPORT
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
TWELVE
 • TWELVE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
TREVI
 • TREVI
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
TRAIL
 • TRAIL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
PHOENIX
 • PHOENIX
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
OPERA
 • OPERA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
MY PLANET
 • MY PLANET
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
MAD DINING TABLE
 • MAD DINING TABLE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
HOWARD
 • HOWARD
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
HOME HOTEL
 • HOME HOTEL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
GILL
 • GILL
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
FLUTE
 • FLUTE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
CONCORDE
 • CONCORDE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
BLADE
 • BLADE
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
ARTEX
 • ARTEX
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more
ALEA
 • ALEA
 • 品牌:Poliform
 • 风格:现代
 • Read more